EAA

 

         Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ      ΕΥΡΟΣΥΝΗ        ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

 

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ   ΜΑΡΙΑΝΝΑ       ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

 

 

 

Μ Ε Λ Η

 

 

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

 ΖΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ